2018 Tijt35
Logo van Tijt

Praktische informatie

TIJT voor een goede balans op de werkvloer. Met persoonlijk contact en een praktische aanpak zorgt ons team ervoor dat jij weer in jouw kracht staat.

Privacy
 

TIJT gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Jouw gegevens worden verwerkt en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving.

Meer informatie over jouw privacy vind je hier: Privacy Statement TIJT

Therapieland

Als de psychologische behandeling daarom vraagt krijg je toegang tot jouw eigen cliëntportaal in Therapieland. In dit portaal vind je huiswerkopdrachten en vanuit dit portaal kan je gevraagd worden vragenlijsten in te vullen ter ondersteuning van de behandeling.

Afspraak annuleren

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten wanneer je een afspraak wilt annuleren. Afspraken kun je tot 24 uur van te voren (telefonisch) afzeggen. Voor afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, brengen wij de kosten van het consult in rekening.

Hoe afzeggen?
Onze assistentes zijn bereikbaar van 08:00 uur tot 16:00 uur. Wil je jouw afspraak afzeggen of wijzigen buiten kantoortijden? Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@TIJT.nl of de voicemail van onze assistentes inspreken. Wil je daarbij jouw voor-, en achternaam duidelijk inspreken? Dan kunnen wij jouw gegevens erbij zoeken als we het bericht afluisteren. Heb je buiten onze openingstijden dringende vragen? Neem dan contact op met jouw huisarts.

Wachttijden

Grotendeels bepaalt jouw eigen agenda hoe snel je bij ons terecht kunt. Wij streven ernaar om de intake binnen 14 dagen te laten plaats vinden.

Hoe informeren wij verwijzers?

In het kader van goed hulpverlenerschap verstrekken wij informatie over onderzoek en behandeling aan de verwijzer (jouw bedrijfsart of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan). Wanneer je dit niet wenst, kun je dit aangeven bij jouw behandelaar. Je maakt dan gebruik van jouw blokkeringsrecht.

Je kunt de verzending van jouw onderzoeksrapportage niet tegenhouden wanneer je op verzoek van jouw bedrijfs – of verzekeringsarts voor een expertise komt, ter beoordeling van jouw gezondheidstoestand of jouw (medische) behandeling in het kader van een wettelijke regeling. Je hebt in dit geval geen blokkeringsrecht. Je wordt wel van te voren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het onderzoeksverslag en daarop te reageren.

Wij sturen algemene informatie over het proces van de behandeling aan de vertegenwoordiger van de betalende instantie, bijvoorbeeld de werkgever. Dit doen wij ter verantwoording van de rekening die wij hen sturen. Je kunt hierbij denken aan het aantal gevolgde sessies en de voortgang. Er wordt geen informatie verstrekt zonder dat je daar toestemming voor geeft.

Financiering – De kosten van de begeleiding

Wij bieden jou als werkgever de mogelijkheid om een medewerker een traject te laten volgen bij TIJT. Dit kan op eigen initiatief of op advies van de bedrijfsarts Dit kan gaan om een traject bij een van onze psychologen of bij een van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers. Wanneer je kiest voor een traject bij TIJT betrekken wij altijd het werk in de begeleiding na toestemming van jouw medewerker. De hoogte van de kosten voor dit begeleidingstraject  is afhankelijk van de soort begeleiding die je jouw medewerker wil aanbieden. U ontvangt voorafgaand aan het traject een offerte met daar in de kosten. Na afsluiting van het traject zullen alleen de gemaakte uren in rekening worden gebracht. Na akkoord op de offerte zullen wij direct starten met de behandeling. 

De bedrijfsarts heeft de mogelijkheid om bij ons een diagnostiek/ screening aan te vragen. Als werkgever ontvangt altijd eerst een offerte. Na akkoord van de de offerte zullen wij direct starten met de diagnostiek. De uitkomsten van dit traject zullen alleen gedeeld worden met de bedrijfsarts.

Klachten en complimenten

Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt of heeft gekregen bij TIJT? Deel dat met ons. We kunnen ervan leren en voor ons kan jouw inbreng reden zijn om iets te veranderen en onze zorg te verbeteren.

Ben je juist heel tevreden over de hulp die je van TIJT heeft ontvangen? Ook dat horen we graag. Het is altijd mogelijk om je zorgen, ideeën of verbeter suggesties door te geven. Klachten en complimenten zorgen voor betere hulp.

Klachten en onvrede

Heb je een klacht over een medewerker van TIJT? Of ben je ontevreden over de bejegening door een medewerker? Of over keuzes die tijdens jouw behandeling of begeleidingstraject gemaakt zijn? Dan is het wenselijk om daar zo snel mogelijk over in gesprek te gaan. Meestal kunnen klachten in een eerste contact naar tevredenheid opgelost worden. Het beste kan je dan in gesprek gaan met de medewerker zelf.

Complimenten en tips

Voor complimenten en tips staan wij ook altijd open. Bijvoorbeeld als je zeer tevreden bent over de behandeling of een behandelaar van TIJT.  Dit kan je ook altijd aangeven op het evaluatie formulier die je ontvangt na beëindiging van een traject of je kunt altijd een e-mail sturen naar info@tijt.nl

Stappenplan Klachtenregeling:

Stap 1: In gesprek
Praat met je psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker
Vertel het ons als je niet tevreden bent over onze hulp.

Stap 2: Vraag de directie
Vindt u het moeilijk om over uw klacht te praten of komt er geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de directie van TIJT.

Stap 3: Wil je graag extra ondersteuning bij jouw klacht, vraag dan of de klachtenfunctionaris je kan helpen. Zij probeert samen met jou en, als het nodig is, samen met jou en de desbetreffende hulpverlener tot een passende oplossing te komen.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, kiest geen partij en heeft een bemiddelende rol. De klachtenfunctionaris probeert samen met alle partijen tot een oplossing te komen.

De klachtenfunctionaris is er voor medewerkers die een traject hebben gevolgd bij TIJT.

Klachtenfunctionaris TIJT: mevrouw L. Kunst

TIJT t.a.v. Klachtenfunctionaris
Euvelgunnerweg 25A, 9723 CV Groningen
klachten@TIJT.nl

Ons klachtenreglement vind je hier: Klachtenreglement TIJT

Stap 4: Niet tevreden?
 Als je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een derde partij. Dit kan bijvoorbeeld een beroepsvereniging zijn waar de psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker staat ingeschreven. Omschrijf je klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld jouw naam en geboortedatum.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van TIJT, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van TIJT. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel de afspraken over jouw en onze rechten en plichten. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is. Het geeft jou en je werkgever duidelijkheid over wat je kunt verwachten wanneer je bij ons in begeleiding bent.

Onze algemene voorwaarden vind je hier: Algemene Voorwaarden TIJT

Contact: info@tijt.nl      Adres: Euvelgunnerweg 25a Groningen      KVK: 71376852      Fotografie: Jantina Fotografie      Ontwerp: CRISP-klantgeluk