TIJT psychologen

Logo van Tijt

Even voorstellen…

TIJT Psychologen biedt kortdurende en doelgerichte behandelingen aan medewerkers Dit kan zowel vanuit een preventieve als curatieve insteek gestart worden.

Het team van TIJT Psychologen bestaat uit ervaren GZ-psychologen, orthopedagogen generalist, psychologen en psychotherapeuten.

Zij hebben veel ervaring in het behandelen van werkgerelateerd psychotrauma. Onze psychologen helpen daarnaast medewerkers met lichte tot milde psychische klachten dmv doelgerichte psychologische behandeling. De psycholoog kijkt samen met de medewerker naar uitdagingen die een gezond werkend leven in de weg staan.

De psycholoog plant eerst een intake om samen zicht te krijgen op waar iemand last van heeft, hoe deze klachten zijn ontstaan, hoe iemand hiermee omgaat en welke behandeling geïndiceerd is.

Dit kan zowel preventief als curatief worden ingezet, ook geven wij workshops en trainingen. Kijk hier voor het aanbod: https://gezondtijt.nl/workshops-trainingen/

Voor wie ?

TIJT Psychologen biedt behandeling aan medewerkers die last hebben van:

  • traumaklachten
  • angstklachten
  • stemmingsklachten
  • negatief zelfbeeld
  • onzekerheid en faalangst
  • moeite met keuzes maken/ besluiten nemen
  • moeite met voor jezelf opkomen

Indien er sprake is van ernstige problematiek die vraagt om crisisinterventie / behandeling in de specialistische GGZ dan kan TIJT hierin helaas geen antwoord bieden

 

“Het was heel bijzonder om te ervaren dat één EMDR-sessie al voor verlichting zorgde” 

Behandelmethoden

TIJT Psychologen maakt gebruik van verschillende behandelmethoden:

EMDR (behandeling die helpt trauma of schokkende gebeurtenissen te verwerken

 Cognitieve gedragstherapie (behandeling waarin medewerker anders leert denken, voelen en     handelen om klachten te verminderen).

Acceptance and commitment therapy (behandeling waarin medewerkers zichzelf en zijn kwetsbaarheden leert aanvaarden)

Elementen uit schemagerichte therapie (behandeling van patronen in denken, voelen en handelen die vanuit de jeugd zijn ontstaan).

De behandeling kan op locatie plaats vinden of via beeldbellen. In de behandeling kunnen we ter aanvulling ook gebruik maken van E-health behandelmodules.

diagnostiek

Bij stagnerende reïntegratie-dossiers spelen soms (in overleg met de betrokken bedrijfsarts) de volgende vragen:
• Wat zijn medische/psychologische verklarende diagnoses? (ASS, ADHD, depressie, angst etc.)
• Kunnen die diagnoses de stagnatie volledig verklaren?
• Wat is de eventueel onderliggende probleemonderhoudende dynamiek?
• Is er sprake van probleemonderhoudende onderliggende dynamiek, en zo ja, wat is die dynamiek? 
• En welke adviezen zijn er tav begeleiding/behandeling/maken van keuzes.

Het diagnostiekteam kan worden ingezet voor onderzoek naar:
  • ontwikkelingsproblematiek (ASS, ADHD)
  • intelligentieprofiel
  • andere psychiatrische stoornissen (zoals depressie, angst, somatische symptoomstoornis)

locaties

TIJT psychologen werken vanuit verschillende locaties in de noordelijke provincies. De hoofdlocatie is Groningen, maar in overleg zijn er ook mogelijkheden in Drachten en Gieten. De afgelopen periode is echter gebleken dat de behandeling ook zeer effectief is bij online behandeling en kunnen we in overleg met de medewerker voor deze vorm van behandeling kiezen. 

Onze psychologen hebben ook mogelijkheden om indien gewenst via wandelsessies vorm te geven aan de psychologische behandeling.

“Mijn angstklachten waren met gerichte opdrachten  helemaal verdwenen” 

aanmelden

Aanmeldingen kunnen via het aanmeldformulier gedaan worden. Na ontvangst wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen voor een eerste gesprek.

2021 Profiel foto's team-64

Beate Busscher

Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog. 

Voor TIJT kan ik kortdurende psychologische behandeling (EMDR) bieden, om “oude” gebeurtenissen te verwerken die het dagelijkse functioneren belemmeren.

Ik vind het fijn om constructief samen te werken en te zoeken naar mogelijkheden.

 

2021 Profiel foto's team-27

marleen speelman

Cognitief Gedragstherapeut & EMDR – practitioner

Mijn grote passie in het leven is reizen en in mijn werk vind ik daarin ook veel overeenkomsten. Vaak is het alsof we in het behandelproces samen een reis maken: we ontdekken welke gebeurtenissen in je leven hebben gemaakt dat je nu op dit punt bent aangekomen, welke weg je hebt afgelegd en welke weg er voor je zou kunnen liggen. Misschien zie je een helder pad voor je, maar misschien is het ook nog een onbekende bestemming met een verrassende route.

Samen reizen we een stukje op. Het is een avontuur waarbij er veel nieuws te ontdekken valt en je soms ook anders op het verleden gaat terug kijken. Alsof je een nieuw boek (of een hoofdstuk) over je leven gaat schrijven. Ik hou ervan om me als een reisgenoot met cliënten te verbinden. We reizen samen, gaan er samen doorheen, maar beleven het elk op onze eigen manier. Ik werk graag vanuit verbinding, waarbij ik humor en lichtheid gebruik om de reis wat te veraangenamen.

Van huis uit ben ik Orthopedagoog-Generalist en heb ik veel gewerkt met kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. De afgelopen 10 jaar ben ik ook steeds meer met volwassenen gaan werken. Ik heb me gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie en trauma behandelingen middels EMDR. Daarnaast pas ik veel lichaamsgericht werk, mindfulness en elementen vanuit schematherapie toe in de behandeling.

2022 Tijt-5

Tessa Evers

 GZ- psycholoog

Mijn ervaring is dat mensen vaak goed weten of aanvoelen wat er nodig is voor herstel. En ik help graag om daar verder vorm aan te geven. In een behandeling streef ik naar vertrouwen, écht contact en zorg op maat. Ik vind het belangrijk om samen goed te puzzelen en te snappen hoe bepaalde klachten zijn ontstaan zodat we deze doelgericht kunnen aanpakken. In behandelingen maak ik gebruik van verschillende technieken uit de EMDR, schematherapie, Acceptance and Committment Therapy en cognitieve gedragstherapie.

2022 Tijt-7

Esther Kan

GZ-psycholoog. 

Doelgericht, vriendelijke directheid, rustig en gelijkwaardig zijn kenmerkend voor mijn werkwijze. Ik werk inzichtgevend en ervarings- en oplossingsgericht waarbij ik gebruik maak van de technieken uit o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, Acceptance and Commitment Therapy en EMDR. Daarnaast heb ik de training tot buitenpsycholoog gevolgd, waardoor een behandelsessie in de buitenlucht tot de mogelijkheden behoort.

2022 Tijt-9

Imre Rietman

GZ-psycholoog.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door goed te luisteren en vanuit daar een betrouwbare relatie op te bouwen waardoor we op een veilige en effectieve manier kunnen werken aan jouw doelen. Als behandelaar hecht ik veel waarde aan de persoon achter de klachten en bied ik zorg op maat. In de behandeling maak ik onder andere gebruik van EMDR en elementen uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie. “

2022 Tijt-13

Jenny Steingassner

GZ-psycholoog. 

Tijt_Nina

Nina Mensinga

GZ-psycholoog.

In 2007 heb ik mijn studie Orthopedagogiek afgerond, waarna ik op verschillende plekken en in verschillende organisaties heb gewerkt, waaronder lang in de LVB zorg. In 2017 heb ik de GZ opleiding afgerond en sindsdien ben ik in de GGZ aan het werk. Ik heb verschillende opleidingen gedaan; naast cognitieve gedragstherapie ben ik geschoold in ACT, EMDR (basis), schematherapie (basis) en in wandeltherapie (bij de buitenpsychologen).
Sinds kort heb ik samen met 2 compagnons een eigen praktijk voor wandeltherapie opgezet, omdat ik geloof in de kracht van bewegen en buiten zijn bij de aanpak van psychische klachten.
Ik omschrijf mezelf als vriendelijk, gelijkwaardig en nuchter.

8bd198c1-fa26-4969-82a9-af75055adb93

Fiona Koster

Psychotherapeut. 

Hulp vragen kan moeilijk zijn wanneer je je kwetsbaar voelt. Ik streef ernaar dat je je op je gemak voelt en ga vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid met je in gesprek. Samen onderzoeken we wat je beweegt, waar je tegenaan loopt, hoe we dit kunnen begrijpen en wat er mogelijk of nodig is om tot verandering te komen.
Ik werk integratief, wat betekent dat ik mijn opgedane kennis en ervaring gebruik om samen met jou een plan op maat te maken.

01ba6555-0828-4d03-bcbd-4bb6978bc67b

Margareta van der Meer

GZ-psycholoog.

femke-oostra

Femke Oostra

GZ-psycholoog.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt op verschillende werkplekken, met uiteenlopende doelgroepen (o.a. forensische psychiatrie, angst en depressie, trauma, persoonlijkheidsproblemen, AD(H)D en ASS) en zo ben ik terecht gekomen op mijn huidige plekje als GZ-psycholoog bij Tijt en hiernaast ook als zelfstandige in de basis GGZ, waar ik kan werken vanuit mijn eigen visie en waarden.

Hierin vind ik aansluiten bij de individuele behoeftes en wensen van de cliënt, vanuit een gevoel van vertrouwen en oprechte interesse, belangrijk. Samen kunnen we ontdekken hoe je klachten zijn ontstaan, vanuit zowel de huidige omstandigheden als de verdere voorgeschiedenis. Vervolgens bekijken we wat er nodig is om weer in je kracht te komen staan. Ik werk inzichtgevend en ervarings- en oplossingsgericht en gebruik technieken vanuit o.a. cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, EMDR, Acceptance and Commitment Therapy en Mindfulness.

2022 Tijt-11

Esther de Jonge

Orthopedagoog- Generalist

Vriendelijk, goed luisteren, rustig en betrokken zijn enkele eigenschappen die mij kenmerken. Ik werk oplossingsgericht en maak daarbij gebruik van EMDR en/of cognitieve gedragstherapie.
Ik vind het belangrijk dat de cliënt zich gehoord en op diens gemak voelt, omdat dit mijns inziens een belangrijke basis is voor het behalen van resultaat.

Pien

Pien Alferink

Psycholoog.

Wanneer iemand vast loopt, wordt soms vrij snel behandeling ingezet. Vaak
is dit prima, maar soms werkt dit maar eventjes voordat iemand opnieuw
klachten ervaart. Hierbij is het goed om breder en dieper te kijken middels
diagnostiek. Wanneer we de onderliggende oorzaak weten, kunnen we meer
passende behandeling adviseren voor de ervaren klachten. Ik word
enthousiast van samen met de cliënt te onderzoeken wat er precies speelt en
te zoeken naar een mogelijke verklaring waardoor hopelijk een heleboel
dingen op de plek vallen.

Rianne

Rianne Sportel

Psycholoog.

Wanneer men in het leven steeds opnieuw tegen dezelfde klachten aanloopt,
kan diagnostiek uitkomst bieden. Klachten kunnen tijdens gesprekken met een
psycholoog vaak verholpen worden. Maar wat als deze klachten blijven
terugkomen? In dat geval zijn de klachten vaak niet een opzichzelfstaand
verhaal, maar een symptoom van een dieperliggende oorzaak. Het geeft mij
energie wanneer de oorzaak van klachten opgehelderd is en men daardoor
gericht aan de oorzaak van zijn klachten kan gaan werken. Om op deze manier
een bijdrage te kunnen leveren aan duurzame psychische gezondheid van de
ander, is iets wat mij erg blij maakt.

Jolanda Fokker

GZ-psycholoog/ Psychotherapeut

Marit Schwarze

GZ-psycholoog

WAAROM TIJT?

SNEL/ 
EFFECTIEF

vinkje

HOGE KLANT-TEVREDENHEID

vinkje

KORTDURENDE TRAJECTEN

vinkje

BIG
geregistreerd

vinkje

Contact: info@tijt.nl      Adres: Euvelgunnerweg 25A, Groningen      KVK: 71376852      Fotografie: Jantina Fotografie      Ontwerp: CRISP-klantgeluk